Polityka prywatności


Nazwisko i adres administratora ochrony danych

Administratorem w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych przepisów o ochronie danych w państwach członkowskich oraz innych przepisów o ochronie danych jest:

KAMI HURT-DETAL EXPORT-IMPORT Mirosław Kamiński
ul. Kawia 9
30-405 Lublin
Polska

Tel.: +48 81 534 77 85
E-mail: info@kami.biz.pl
Adres internetowy: www.kami.biz.pl


Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W zakresie przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są konieczne w celu przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasze przedsiębiorstwo, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne w celu zabezpieczenia uzasadnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej i jeżeli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym interesem, jako podstawa prawna przetwarzania służy art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO.


Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Gromadzimy dane osobowe (pojedyncze informacje osobiste lub rzeczowe dotyczące konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej) wyłącznie w zakresie, w jakim zostały podane przez użytkownika. Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika odbywa się w celu przyjęcia i realizacji zamówienia, jak również opracowania zapytań. Po całkowitym zrealizowaniu umowy wszystkie dane osobowe są najpierw przechowywane z uwzględnieniem okresów przechowywania danych podatkowych i handlowych, a następnie usuwane po upływie tego okresu.


Przekazywanie danych osobowych

Dane użytkownika nie będą przekazywane osobom trzecim bez jego wyraźniej zgody. Wyjątek stanowią tylko nasi kontrahenci, których potrzebujemy do realizacji umowy. W takich przypadkach ściśle przestrzegamy przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Zakres przekazywania danych jest ograniczony do minimum.


Pobieranie i przetwarzanie danych przy użyciu formularza kontaktowego

W ramach korzystania z formularza kontaktowego gromadzimy dane osobowe (pojedyncze informacje osobiste lub rzeczowe dotyczące konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej) wyłącznie w zakresie, w jakim zostały podane przez użytkownika. Adresu e-mail użytkownika używamy tylko w celu opracowania zapytania.


Informacja o prawach użytkownika

Zgodnie z przepisami RODO użytkownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do danych
- sprostowania danych
- usunięcia danych
- ograniczenia przetwarzania danych
- przenoszenia danych
- sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora)
- cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).

Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO.


Pliki cookie i inne podobne technologie

Nasze strony internetowe korzystają z tzw. plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Technika cookies jest stosowana w celu poprawy jakości działania serwisu, a w szczególności:
- tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych treści
- personalizacji usług świadczonych z wykorzystaniem serwisu
- utrzymywania sesji użytkowników
- uwierzytelniania osób korzystających z serwisu

Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych, nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji Użytkownika oraz nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce i telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania techniki cookies i w każdej chwili może wyłączyć ich obsługę, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. Może to powodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie stron internetowych.

Brak dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika.


Logi systemowe

Każda wizyta Użytkownika jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych. Zapisywane w ten sposób dane to m.in.: data, czas wizyty oraz adres IP. Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerami i prowadzenia statystyk odwiedzin witryn internetowych.